Hiển thị một kết quả duy nhất

50,000,000.00
-15%
8,200,000.00 7,000,000.00
16,000,000.00
18,000,000.00
-17%
6,000,000.00 5,000,000.00