yamahaux1

Đàn Piano Yamaha U1H

44,000,000.00 40,000,000.00

Đàn Piano Yamaha U1H Yamaha model U1H xuất hiện khi Yamaha đã hoàn thiện tất cả những gì một cây đàn piano hiện đại nên có. Mạnh mẽ, đáng tin cậy, phù hợp, giai điệu ấm áp, bộ máy đàn