Lưu trữ đàn electone el 900m - Nhạc Cụ Thanh Quang
14,000,000