Lưu trữ Đàn Electone Yamaha EL70 - Nhạc Cụ Thanh Quang
7,000,000