Lưu trữ Electone Yamaha ELS-01 - Nhạc Cụ Thanh Quang
16,000,000