Lưu trữ giá đàn yamaha el 900 - Nhạc Cụ Thanh Quang
14,000,000