Lưu trữ yamaha el 900m organ - Nhạc Cụ Thanh Quang
14,000,000