Lưu trữ yamaha electone elb-01 vs elb-02 - Nhạc Cụ Thanh Quang
8,000,000