Lưu trữ yamaha electone elx-1 organ - Nhạc Cụ Thanh Quang
LH: 0903.144.600
LH: 0903.144.600