Lưu trữ yamaha electone stagea els-01 - Nhạc Cụ Thanh Quang
16,000,000