Lưu trữ yamaha els-01c - Nhạc Cụ Thanh Quang
16,000,000